Δημόσιες πολιτικές, κοινή ωφέλεια και πολίτες: Η περίπτωση των ιδιωτικοποιήσεων

Η δημόσια πολιτική για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στην Ελλάδα, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, τείνει σταδιακά να μετακινείται από την κρατικοποίηση προς την ιδιωτικοποίηση. Η εν λόγω μετατόπιση σηματοδοτεί μια κρίσιμη αλλαγή παραδείγματος σε όρους καταμερισμού λειτουργιών και αρμοδιοτήτων με...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Μαντώ Λαμπροπούλου
Format: Online
Language:Greek
Published: EKT National Documentation Centre 2017
Online Access:http://ebooks.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/catalog/view/12/18/307-1