Resource id #5 Strona serwera Whats-up.pl

Witaj użytkowniku

Serwer tworzony z pasją!
Darmowy,Stabilny - Serwer właśnie dla ciebie
Wbijaj nie czekaj

Nasza Administracja

 • Dave

  Właściciel

 • Eufemia

  Administrator techniczny

 • Akers

  Administrator

 • Patka

  Administrator

 • Multi ;)

  Administrator

 • Pan Patelenka

  Administrator

Status serwera

Whats-up.pl - od graczy, dla graczy 13/240 (5%)

 • 5 Dni Uptime
 • 1432 Odwiedzin
 • 28.0000 Ping
 • 10/240 Online
 • 0.0000 Pakiety

Informacje o użytkowniku


Sytem nie wykrył cię na serwerze

Regulamin serwera

Regulamin może w każdej chwili zostać zmieniony. Korzystając z naszego serwera oświadczasz, że akceptujesz regulamin i będziesz stosować się do wszelkich zasad panujących na Serwerze whats-up.pl.

Obowiązki i prawa Administracji:

§1. Obowiązkiem Administratora jest pilnowanie porządku na serwerze.
§2. Administrator musi wykonywać polecenia osób wyższych rangą.
§3. Administrator ma obowiązek traktować wszystkich użytkowników jednakowo i z szacunkiem.
§4. Administrator ma obowiązek zakładać kanały według ściśle określonego schematu oraz zapoznawać użytkownika ze wszystkimi warunkami posiadania kanału.
§5. Administrator ma prawo wywalić użytkownika z serwera jeśli jego zachowanie jest nieodpowiednie w stosunku do danego administratora. Dany administrator ma wówczas obowiązek poinformować właściciela serwera o zaistniałej sytuacji. W przypadku gdy identyczna sytuacja powtarza się notorycznie administrator ma prawo zbanować użytkownika karą nie większą niż dwukrotność kary poprzedzającej, poczynając od kary 15 minut.

Główne zasady korzystania z whats-up.pl:

§1. Zakazuje się: podszywania się pod administratorów oraz używania w nickach nazw grup serwerowych, jeśli się do nich nie należy (np. [CEO], [ROOT], [SSA] [SA], [NA], [TA], itd.).
§2. Zakazuje się: reklamowania innych Serwerów TS.
§2. Zakazuje się: podawanie swojego Ip
§3. Zakazuje się: używania wulgarnych, obraźliwych , faszystowskich, seksualnych nicków.
§4. Zakazuje się: ustawiania zdjęć innych użytkowników bez ich zgody, oraz ustawiania zdięć z wulgarną treścią itp.
§5. Zakazuje się: robienia tzw multikont, można wejść maksymalnie 2 identyfikacjami na ts'a.
§6. Zakazuje się: mieszania w życie prywatne administracji.
§7. Zakazuje się: Używania znaków specjalnych powodujących nie prawidłowe wyświetlanie oraz błędy serwera/klienta w nazwach kanałów oraz nickach.

Zasady na kanałach publicznych:

§1. Zakaz obrażania innych użytkowników.
§2. Zakaz zakłócania lub zagłuszania rozmowy.
§3. Zakaz puszczania muzyki na kanałach, które nie są do tego przeznaczone.
§4. Zakaz nagrywania rozmów Użytkowników. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Użytkownik jest obrażany. Takie nagranie ma obowiązek wraz ze skargą trafić do Administracji.
§5. Zakaz trollowania, nękania ludzi na kanałach publicznych.

Zasady na kanałach prywatnych:

§1. Zakaz nazywania kanału w sposób obraźliwy lub wulgarny.
§2. Tylko jeden użytkownik może być Właścicielem Kanału.
§3. Na kanałach prywatnych użytkownicy mają prawo do dyskusji na dowolny temat.
§4. Administracja nie ma obowiązku rozstrzygać prywatnych konfliktów użytkowników.
§5. Na kanałach prywatnych administrator ma wstęp wolny bez konkretnego zapowiedzenia wizyty.
§6. Zakazuje się nadużywania praw kanałowych: typu kickowanie - rozdawanie rang.

Prawa i obowiązki użytkowników:

§1. Każdy użytkownik serwera ma prawo do równego traktowania i szacunku.
§2. Właściciele kanałów prywatnych mają prawo do wyproszenia każdego użytkownika ze swojego kanału.
§3. Właściciele kanałów mają prawo do zmiany hasła i nazwy kanału w każdym momencie, wyjątek stanowi strefa prywatna gdzie w nazwie kanału musi pozostać numer identyfikacyjny kanału.
§4. Użytkownicy stosują sie do zaleceń administracji.
§5. Obowiązkiem użytkownika jest zachowanie zdrowego rozsądku i kultury osobistej.( Wyjątkiem jest tyralnia).
§6. Odnoszenie się z szacunkiem do Administratorów.
§7. Zakaz promowania swojego nicku po przez wybieranie pierwszej litery alfabetu lub cyfry.
§8. Nick powinien posiadać europejskie znaki i być tak skonstruowany aby można było go przeczytać
§9. Zakaz zamieszczania w nicku znaków specjalnych takich jak <>{}!@#$%^&*()[].

Taryfikator Kar

1. Wulgaryzmy i obraza użytkownika.

• Pierwsza kara: Ban 30 minut.
• Druga kara: Ban 1h.
• Trzecia kara: Ban 2h.
• Każda następna kara: Ban 4h.

2. Wulgaryzmy i obraza administratora.

• Pierwsza kara: Ban 2h.
• Druga kara: Ban 4h.
• Trzecia kara: Ban 24h.
• Każda następna kara: Ban 48h.

3. Wprowadzanie w błąd i żartowanie z Administracji.

• Pierwsza kara: Ban 2h.
• Druga kara: Ban 6h.
• Trzecia kara: Ban 12h.
• Każda następna kara: Ban 48h.

4. Podszywanie się pod Administracje.

• Pierwsza kara: Ban 8h.
• Druga kara: Ban 12h.
• Trzecia kara: Ban 24h.
• Każda następna kara: Ban 48h.

5. Reklamy innych stron www, serwerów gier oraz teamspeak etc.

• Pierwsza kara i ostateczna: Ban permamentny.

6. Notoryczne skakanie po kanałach.

• Pierwsza kara: Kick z serwera.
• Druga kara: Ban 1h.
• Trzecia kara: Ban 2h.
• Każda następna kara: Ban 4h

7. Trolowanie na kanałach.

• Pierwsza kara: Ban 30 minut.
• Druga kara: Ban 1h.
• Trzecia kara: Ban 2h.
• Każda następna kara: Ban 4h

8. DDosowanie Użytkowników (w tym groźby).

• Pierwsza kara i ostateczna: Ban permamentny.

9. Wulgarny, obraźliwy nick/avatar.

• Pierwsza kara: Ban 15 minut.
• Druga kara: Ban 30 minut.
• Trzecia kara: Ban 2h.
• Każda następna kara: Ban 4h

10. Notoryczne poke'wanie użytkowników.

• Pierwsza kara: Ban 15 minut.
• Druga kara: Ban 30 minut.
• Trzecia kara: Ban 1h.
• Każda następna kara: Ban 2h.